Realizácie

Byt Legionárska

“ Delfín „

„Nebo na Zemi“

„Ako vánok“

„To pravé orechové“

„Lážo-plážo“

„V zamate“

„Holubí dúm“ – dvojbyt

„Ako pierko“ – izbobyt

„Rumíkova“

„Nad konármi“

„Veľa na málo“

„Biele noci“ – dvojbyt

„Marshall a Bonita“ – dvojbyt

„Epic Retro“

„Green Vertigo“

„Gorálky prianí“ od Goldie

„Plachetnica“

Koncepčný návrh Villa Martin

„Good memories“

Koncepčný návrh rekonštrukcie bytu

Koncepčný návrh + Zariadenie IKEA

„Magic Gate“

„Blue Church Apartment“

„Kabinet“

„Pohoda, klídek,…“

„V parku“

„Sedím na konári“

„Nad záhradou“

„U Lodníka“

Byt vo farbách „50 Odtieňov sivej“

Art-IKEA „Black & Wood“

„Black & Wood“ Industrial

Art-IKEA „White & Natural“

Vzorový byt developera

„Byt ako Bonsaj“

Let’s „Shopping“

Ako zmeniť 1-izbový byt na praktický 2,5